Het FitCoin Ecosystems Health Platform 2.0 (hierna te noemen de “FitCoin Applicatie”) wordt aangeboden door Fitcoin Ecosystems e.U. en haar partners.

De FitCoin applicatie is ontwikkeld en wordt onderhouden door ItsMyLife -Corporate & Individual Well-being B.V. verzorgd.

ItsMyLife – Bedrijfs- & Individueel Welzijn B.V….. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder registratienummer 75188627 en gevestigd te Smederijstraat 2 – 4814 DB – Breda – Nederland (hierna te noemen “ItsMyLife”).

Wij respecteren de privacy van gebruikers van de FitCoin applicatie (hierna te noemen de “FitCoin applicatie”) en zien nauwlettend toe op de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid vertelt u welke informatie wij over u verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en welke stappen wij ondernemen om die informatie te beschermen. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden, dit privacybeleid en de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Gegevensverwerking;

Alle informatie en persoonsgegevens worden beheerd en geadministreerd door:

Fitcoin Health Communities BV
Smederijstraat 2 – 4814 DB – Breda – Nederland
Functionaris voor gegevensbescherming: Killian Schouten

Tel: +31 85 047 1464

Alle gegevens worden door FitCoin opgeslagen en verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Indien u zich buiten de Europese Unie bevindt, wordt de door u verstrekte informatie doorgegeven aan de Europese Unie.

FitCoin kan ervoor kiezen een overeenkomst aan te gaan met een hostingprovider binnen de Europese Unie voor de opslag en verwerking van gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens. Een dergelijke overeenkomst is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid.

Algemene verzameling van persoonsgegevens;

FitCoin zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). U kunt contact opnemen met FitCoin via support@fitcoin.app om informatie te verkrijgen over de over u verwerkte gegevens of om deze gegevens te laten wissen of corrigeren.

Om u onze persoonlijke service te kunnen bieden, vragen wij om uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

Om het meeste uit onze FitCoin applicatie te halen, raden wij u aan om ook informatie over uw activiteiten te uploaden, zoals gegevens van uw stappenteller, datums, tijden, de hoeveelheid tijd die u besteedt aan uw activiteiten, etc. Alle bovenstaande gegevens zijn voor u beschikbaar in de Fitcoin applicatie.

Automatisch verzamelde gegevens;

Wanneer u de FitCoin applicatie bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over uw bezoek. Deze informatie omvat:

 • Uw IP-adres
 • De pagina’s die u bezocht en de volgorde waarin u dat deed.
 • De duur van uw bezoek. Uw besturingssysteem, browsertype en -versie.
 • De resolutie van uw scherm en het aantal kleuren dat uw PC gebruikt.
 • Of uw PC JavaScript en Flash ondersteunt.

Deze informatie kan worden gecombineerd met informatie die u ons reeds heeft gegeven (bijv. tijdens registratie) en stelt ons in staat om onze FitCoin applicatie voor u te analyseren en aan te passen.

Privacybeleid;

Wij hebben verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens en alle andere door ons opgeslagen gegevens te beschermen. Uw persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.

De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben en verplicht zijn de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Wanneer u online gegevens verstrekt, bestaat echter het risico dat derden deze gegevens onderscheppen en gebruiken. Hoewel we ernaar streven de gegevens en privacy van gebruikers van de FitCoin applicatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die u online verstrekt niet garanderen, en doet u dit op eigen risico.

Links van derden;

Voor uw gemak en om uw gebruik van de FitCoin Applicatie te verbeteren, hebben wij links voorzien naar websites van derden waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Deze links brengen u naar een omgeving buiten onze Fitcoin applicatie en buiten onze controle. Dit omvat links naar websites die het Fitcoin logo mogen gebruiken onder een handelsmerkovereenkomst.

Uw bezoek aan websites van derden is voor uw eigen risico. Gelieve er nota van te nemen dat deze websites hun eigen privacybeleid kunnen hebben. Wanneer wij verwijzen naar websites van derden, betekent dit niet automatisch dat wij de websites, inhoud of producten onderschrijven.

Gebruik van cookies;

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die op uw computer wordt geplaatst voor identificatiedoeleinden. Cookies zijn nodig voor de Fitcoin applicatie. Deze informatie helpt ons uw voorkeuren te begrijpen en uw ervaring te verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan. Als u de Its My Life Health / Fitcoin applicatie gebruikt, moet uw browser het gebruik van cookies toestaan.

Uitschrijven, verwijderen of aanpassen van persoonlijke gegevens;

U kunt uw registratie bij “FitCoin” op elk gewenst moment annuleren en u afmelden van de Itsmylife / FitCoin applicatie. Bovendien kunt u ervoor kiezen om al uw persoonlijke informatie uit onze database te laten verwijderen. Als u zich wilt uitschrijven, uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen, gaat u naar de registratiepagina. Wij moedigen u aan om uw persoonlijke informatie te wijzigen wanneer deze verandert.

Aanpassingen;

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U zult worden gevraagd om eventuele wijzigingen in dit privacybeleid te accepteren. Indien u deze wijzigingen niet accepteert, kan u de toegang tot de FitCoin applicatie geheel of gedeeltelijk worden ontzegd.

De volgende gegevens worden verwerkt:

Algemeen
Fitcoin Ecosystems e.U verwerkt gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Fitcoin Ecosystems e.U / Its My life BV is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder registratienummer 1509115. In Oostenrijk bestaat deze registratie niet!

De volgende gegevens worden opgeslagen op het FitCoin Ecosystems Health Platform 2.0:

 • Voor- en achternaam,
 • Telefoonnummer,
 • E-Mail-Adres,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Fitheidsindex gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst,
 • Fit-leeftijd gebaseerd op fysieke testen,
 • Aantal stappen,
 • Zitgedrag in minuten,
 • Hoeveelheid FitCoins in bezit,
 • ontvangen berichten,
 • gewonnen badges,
 • gekochte catalogus artikelen,
 • Aantal registraties.

De gegevens worden bewaard totdat een account wordt verwijderd door de gebruiker, beheerder of admin. Wanneer het account wordt verwijderd, worden alle gegevens permanent gewist.
Individuele gegevens worden verwerkt voor de berekening van bedrijfsgemiddelden. Gegevens kunnen nooit worden herleid tot individuele gebruikers en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De gegevens worden ook verwerkt om gebruikers in staat te stellen hun eigen gemiddelde te vergelijken met het bedrijfsgemiddelde of hun leeftijdsgenoten, deel te nemen aan uitdagingen en Fitcoins te verzamelen.
Gebruikers hebben het recht om persoonsgegevens op te vragen via support@fitcoin.app. Zodra de identiteit van de aanvrager (paspoort / ID / rijbewijs) is vastgesteld, zullen deze gegevens binnen 5 werkdagen via het hierboven vermelde e-mailadres ter beschikking worden gesteld.

Permissies;

FitCoin Ecosystems Health Platform 2.0 gebruikers kunnen de volgende gegevens bekijken:

Persoonlijke gegevens;
 • Vor- und Nachname,
 • E-Mail,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Fit-index,
 • Fit-Leeftijd,
 • Aantal stappen,
 • Zitgedrag in minuten,
 • FitCoins in bezit,
 • ontvangen berichten,
 • gewonnen badges,
 • gekochte catalogus artikelen
Bedrijfsgegevens;
 • Gemiddelde fit-index bedrijf,
 • Gemiddelde Fit-leeftijd Bedrijf,
 • Gemiddeld aantal stappen in het bedrijf,
 • Gemiddeld zitgedrag bedrijf,
 • Gemiddelde inactiviteit Bedrijf
 • Challenges voor het bedrijf

Beheerders aan de klantzijde van het FitCoin Ecosystems Health Platform 2.0kunnen de volgende gegevens inzien:

Algemeen;
Lijst van deelnemers op naam (zodat het profiel kan worden beheerd),
Producten in de catalogus,
wie welke producten “kocht”,

Bedrijfsgegevens;

 • Gemiddelde fit-index bedrijf,
 • Gemiddelde fit-leeftijd bedrijf
 • Gemiddeld aantal stappen in het bedrijf,
 • Gemiddeld zitgedrag bedrijf,
 • Gemiddeld inactiviteit bedrijf,
 • Challenges voor het bedrijf

De beheerderaan de leverancierskant van FitCoin Ecosystems Health Platform 2.0kan de volgende gegevens inzien:

Algemeen;

 • Deelnemende bedrijven,
 • Overzicht van de deelnemers op naam (Admin-Profiel),
 • Overzicht van beheerders per bedrijf op naam,
 • Alle lopende challenges,
 • Aantal totale voorraden,
 • Totaal aantal deelnemers,
 • Gemiddelde beoordeling alle bedrijven,
 • Duur van de licenties

Inbreuk op gegevens
In geval van een datalek zullen wij de Nederlandse en Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteiten onmiddellijk meedelen of de gegevens verloren zijn gegaan of zijn gestolen, om welke gegevens het gaat en wanneer de inbreuk heeft plaatsgevonden.

It’s my Life / FitCoin Ecosystems APP-gegevens worden opgeslagen in de SAP Cloud – het privacybeleid van SAP Cloudvindt u hier.

Arrow-up